Добавлено описание музея Военная горка в Темрюке

Добавлено описание музея Военная горка в Темрюке

14 июня 2022 г. на сайт добавлено описание музея Военная горка в Темрюке.

Ссылка на материал: https://golubickaya-info.ru/temryuk-muzey-voennoy-tehniki-pod-otkrytym-nebom-voennaya-gorka